Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện trong Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam

Hoang The Thien_Tu dien BKQSVN2004

Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam năm 2004 giới thiệu nhân vật quân sự Hoàng Thế Thiện ở trang 482. Nội dung của mục từ này có một số chi tiết chưa chính xác so với tiểu sử Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện.

Hoang The Thien_Tu dien BKQSVN2004_bia

Hoang The Thien_Tu dien BKQSVN2004_bia lot

Hoang The Thien_Tu dien BKQSVN2004_trang 482