Tập kết ra miền Bắc

Lễ trao quân hàm cho cán bộ cấp cao toàn quân ngày 22-12-1958

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ cấp cao toàn quân trong Lễ trao quân hàm cho cán bộ cấp cao toàn quân tại Phủ Chủ tịch - Hà Nội, ngày 22-12-1958. Hoàng thế Thiện được phong quân hàm Thượng tá (người có dấu hình ngôi sao đỏ).

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ cấp cao toàn quân trong Lễ trao quân hàm cho cán bộ cấp cao toàn quân tại Phủ Chủ tịch – Hà Nội, ngày 22-12-1958. Khi đó, ông Hoàng Thế Thiện (*) được phong quân hàm Thượng tá.

Hoang The Thien_Le phong quan ham 1958_can canh

Xem thêm