Ông Hoàng Thế Thiện với Hội Người Mù Việt Nam

Trích “Sơ lược lịch sử 35 năm Hội Người Mù Việt Nam (1969 – 2004)”

Ở Hà Nội, sau một thời gian lãnh đạo Thành hội tích cực đề nghị, năm 1982 UBND Thành phố đã ra quyết định thành lập trường trẻ em mù Nguyễn Đình Chiểu địa điểm trường cũng là trụ sở của Hội lúc bấy giờ ở 195 Đường Nam Bộ. Thời gian đầu việc giảng dạy cho học sinh do giáo viên của Thành hội và của ngành giáo dục cùng đảm nhiệm.

Riêng tờ báo của Hội, nhân kỷ niệm 15 năm ra “Bản tin” đầu tiên (1970), năm 1985 TW Hội đã quyết định đổi “Nội san Đời Mới” thành Tạp chí Đời Mới. Bằng sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên, hoạt động của Hội ngày càng có hiệu quả do đó đã tạo được uy tín trong xã hội và tranh thủ được sự giúp đỡ của các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền, các ban ngành và nhân dân. Một số Tỉnh, Thành, Quận huyện hội đã được cấp trụ sở, cấp kinh phí hoạt động, cử cán bộ sáng mắt giúp đỡ. Riêng TW Hội đã được Nhà nước giải quyết 25 chỉ tiêu cán bộ, công nhân cho xưởng in.

Đặc biệt công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô đã giành một đợt vé của năm 1987 để xây dựng trụ sở TW Hội. Thứ trưởng Bộ Thương binh – Xã hội Hoàng Thế Thiện đã trực tiếp đo đạc, khảo sát 500 m2 đất ở khu điều dưỡng thương binh hỏng mắt để xây dựng trụ sở Hội.

Nguồn: http://www.hnm.org.vn/?portal=home&obj=gioithieu