Bài viết của Hoàng Thế Thiện

Những ngày đầu truyền bá Quốc ngữ ở Hải Phòng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Truyền bá Quốc ngữ (1938 - 1988) ngày 04-08-1988 tại Hà Nội. Ông Hoàng Thế Thiện là người trong ảnh có dấu hình ngôi sao đỏ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Truyền bá Quốc ngữ (1938 – 1988) ngày 04-08-1988 tại Hà Nội. Ông Hoàng Thế Thiện là người trong ảnh có đánh dấu hình ngôi sao đỏ.

Hồi ký của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện – nguyên Ủy viên Ban Trị sự Hội Truyền bá Quốc ngữ TP. Hải Phòng

Sau khi Pháp đầu hàng Đức ở chính quốc, ngày 22 tháng 6 năm 1940, phát xít Nhật liền tìm cách nhảy vào chiếm thuộc địa Đông Dương của Pháp. Phát xít Nhật buộc chính quyền Đông Dương phải nhượng cho chúng nhiều quyền lợi. Để làm áp lực cho đòi hỏi này, ngày 22 tháng 9 năm 1940, phát xít Nhật cho quân vượt biên giới Việt – Trung đánh vào Lạng Sơn, đồng thời cho 6...

Xem thêm

Thư câm

Hoang The Thien_Thu cam

Có một bức thư đặc biệt mà Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (1922-1995) đang lưu giữ như một kỷ vật thiêng liêng. Đó là bức thư 8 trang mà vợ Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện – bà Hào Kim Oanh (Trần Thị Lệ Trinh) – gửi cho ông năm 1950 khi ông đang chiến đấu ở Nam Bộ. Thời đó đưa thư bằng giao liên, trải qua bao khó khăn, bom đạn, có khi hàng năm trời mới tới. Đến lúc bức thư tới tay ông thì đã bị mưa gió đường trường làm ướp nhẹp, những dòng thư màu mực xanh chứa chan tình cảm mà bà viết cho ông không còn nhìn ra được nữa. Trào dâng cảm xúc, ông liền viết vào đó mấy câu thơ. Và bức thư đó ông giữ mãi cho đến sau này, luôn bên ông trong những ngày chiến đấu gian khổ nhất...

Xem thêm

Cuộc biểu tình của quần chúng và cuộc tấn công quân Nhật ở Thái Nguyên (tháng 8 năm 1945)

Bìa sách “Việt Nam Giải phóng quân – Nhớ lại bước khởi đầu” xuất bản năm 1995

Sách "Việt Nam Giải phóng quân - Nhớ lại bước khởi đầu" tái bản năm 2004

Bìa sách “Việt Nam Giải phóng quân – Nhớ lại bước khởi đầu” tái bản năm 2004

Hồi ký của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, in trong sách “Việt Nam Giải phóng quân – Nhớ lại bước khởi đầu” (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân Việt Nam, Hà Nội, 1995, tái bản 2004)

Trong tập hồi ức Những chặng đường lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Chúng tôi tới Thịnh Đán thì được tin có một đội tuyên truyền xung phong từ Võ Nhai tiến xuống hôm trước, đã đột nhập thị xã, tổ chức quần chúng tuần hành thị uy. Một đội dân quân của Phú Bình, Phổ Yên cũng đã vào thị xã lùng bắt một số tay chân của địch...

Xem thêm