Cách mạng Tháng Tám 1945

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện trong tiểu thuyết “Giải phóng” của Hoàng Quảng Uyên

Hoang The Thien_Bia tieu thuyet Giai phong

“Giải phóng” (NXB Hội Nhà văn, năm 2013) là cuốn thứ hai trong bộ tiểu thuyết viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà văn Hoàng Quảng Uyên, cuốn thứ nhất có tên “Mặt trời Pắc Bó” đã được trao giải năm 2010, nhân dịp hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn hóa nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chương sáu. TIẾN VỀ HÀ NỘI

Tổng khởi nghĩa! Lệnh truyền đêm trước

Sáng quân ra giải phóng Thái Nguyên

Hà Nội, Huế, Sài Gòn, cả nước

Đứng lên ta giành hết chính quyền.

– Tố Hữu –

Võ Nguyên Giáp, Đàm Quang Trung, Thomas dẫn đầu Quân giải phóng từ Tân Trào...

Xem thêm

Thái Nguyên trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân

Trang web hoangthethien.net xin giới thiệu bài viết được đăng trên báo Thái Nguyên điện tử ngày 18-08-2008. “Đồng chí chỉ huy trưởng đội võ trang tuyên truyền” trong bài viết chính là ông Hoàng Thế Thiện, khi đó là Đội trưởng Đội vũ trang tuyên truyền Cứu quốc quân Võ Nhai (thuộc chiến khu Hoàng Hoa Thám).

Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang), gồm đại biểu các đảng bộ và một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài. Hội nghị nhận định: “Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi…

Quân lính Nhật tan rã, mất tinh thần, hàng ngũ chỉ huy quân Nhật ở Đông Dương chia rẽ đến ...

Xem thêm

Mở đường cho Chính phủ lâm thời về Thủ đô

Những ngày Thu này của 65 năm về trước, dưới ngọn cờ lãnh đạo tài tình của Đảng mà đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc ta đã cùng “giũ bùn đứng dậy chói lòa” làm lên cuộc Cách mạng tháng Tám long trời lở đất. Chỉ trong vòng 15 ngày (13/08 – 28/08/1945), trên khắp Tổ quốc, chính quyền Cách mạng được thành lập chấm dứt gần 100 năm xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp, 5 năm chiếm đóng của phát-xít Nhật và gần 1000 năm tồn tại của chế độ phong kiến quân chủ.

Ngày mùng 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước đông đảo quốc dân đồng bào, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở ra mộ...

Xem thêm