Kháng chiến chống Mỹ (Tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn)

Trang web Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đăng bài tưởng nhớ 20 năm ngày Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đi xa (5/9/1995 – 5/9/2015)

Hôm nay, trang web của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã đăng bài tưởng nhớ 20 năm ngày Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đi xa (5/9/1995 – 5/9/2015).

Lời Ban Biên tập: Hôm nay, 5/9/2015, kỷ niệm 20 năm ngày mất của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, Chính ủy Trường Sơn thân yêu của chúng ta. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tiểu sử của Chính ủy và một số bài viết của đồng chí, đồng đội về Chính ủy . Chúng ta cùng hồi tưởng về hình ảnh người Chính ủy thân thiết, hết mực thương yêu cán bộ, chiến sĩ của Chính ủy Hoàng Thế Thiện. Xin được thắp một nén nhang tưởng niệm đồng chí.

Chính ủy Tr...

Xem thêm

Anh Hoàng Thế Thiện với Bộ đội Trường Sơn

Trung tướng ĐỒNG SĨ NGUYÊN – nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Tôi biết tên Anh ngay từ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Do mỗi người ở một chiến trường khác nhau nên tôi chưa được làm việc trực tiếp với Anh, chỉ gặp nhau đôi lần ở các hội nghị của Bộ. Chúng tôi chỉ mới biết nhau mà chưa hiểu nhau.

Cuối năm 1970, Quân ủy Trung ương điều Anh vào làm Phó Chính ủy Bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559), tham gia Đảng ủy. Khi đó tôi là Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Anh vào Trường Sơn giữa lúc tuyến chi viện đang phát triển mạnh cả thế và lực. Nhưng phía đối phương cũng đang tăng cường đánh phá quyết liệt không kém...

Xem thêm