Làm nghĩa vụ Quốc tế giúp Cách mạng Cam-pu-chia

Người Trưởng Ban B.68 giàu tâm huyết và nhiệt tình giúp Bạn Cam-pu-chia

Vũ Oanh – Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, Ban liên lạc Ban B.68 Trung ương Đảng cùng với gia đình và được sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm 8 năm ngày mất của đồng chí Hoàng Thế Thiện.

Nhân dịp này, tôi xin phát biểu một số ý kiến về những kỷ niệm với đồng chí Hoàng Thế Thiện trong những ngày ở Ban B.68 Trung ương Đảng.

Ông Vũ Oanh phát biểu tại Lễ tưởng niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (Hà Nội - ngày 05-09-2003).

Ông Vũ Oanh phát biểu tại Lễ tưởng niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (Hà Nội – ngày 05-09-2003).

Thưa các đồng chí!...

Xem thêm