Tài liệu

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện trong Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam

Hoang The Thien_Tu dien BKQSVN2004

Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam năm 2004 giới thiệu nhân vật quân sự Hoàng Thế Thiện ở trang 482. Nội dung của mục từ này có một số chi tiết chưa chính xác so với tiểu sử Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện.

Hoang The Thien_Tu dien BKQSVN2004_bia

Hoang The Thien_Tu dien BKQSVN2004_bia lot

Hoang The Thien_Tu dien BKQSVN2004_trang 482

Xem thêm

Giấy chứng nhận Lão thành Cách mạng do Ban Tổ chức Trung ương Đảng cấp cho ông Hoàng Thế Thiện

Chứng nhận Lão thành Cách mạng số 1734 TC/TW ngày 30-12-1985 do Ban Tổ chức Trung ương Đảng cấp cho ông Hoàng Thế Thiện. Theo giấy chứng nhận này, ông Hoàng Thế Thiện có 6 thâm niên hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945.

Giấy chứng nhận Lão thành Cách mạng số 1734 TC/TW ngày 30-12-1985 do Ban Tổ chức Trung ương Đảng cấp cho ông Hoàng Thế Thiện. Theo giấy chứng nhận này, ông Hoàng Thế Thiện có 6 thâm niên hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945.

Xem thêm

Lệnh số 21-LCT ngày 16-04-1974 của Chủ tịch nước VNDCCH Tôn Đức Thắng về việc thăng quân hàm Thiếu tướng cho Đại tá Hoàng Thế Thiện

Bản sao Lệnh số 21-LCT ngày 16-04-1974 của Chủ tịch nước VNDCCH Tôn Đức Thắng về việc thăng quân hàm Thiếu tướng cho Đại tá Hoàng Thế Thiện.

Bản sao Lệnh số 21-LCT ngày 16-04-1974 của Chủ tịch nước VNDCCH Tôn Đức Thắng về việc thăng quân hàm Thiếu tướng cho Đại tá Hoàng Thế Thiện.

Xem thêm