Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện trong Lịch sử Sư đoàn 312

“Thời gian này, Trung đoàn Sông Lô cũng có những thay đổi về tổ chức biên chế. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được điều đi xây dựng các đơn vị mới. Đầu xuân 1948, Trung đoàn đón nhận hàng nghìn thanh niên vừa xung phong tòng quân từ các tỉnh miền xuôi. Sau khi bổ sung quân số và cán bộ chỉ huy, các tiểu đoàn 502, 508, 420 đổi phiên hiệu mới là Tiểu đoàn 130, 154 và 166. Đồng chí Vũ Lập và Hoàng Thế Thiện được điều về làm Trung đoàn trưởng và Chính trị viên Trung đoàn. Ngay sau khi củng cố lực lượng, Trung đoàn Sông Lô đã đánh trận nổi tiếng ở Nghĩa Đô khiến cho quân địch ở vùng Việt Trì, Phú Thọ khiếp sợ.

Tháng 8 năm 1948, quân Pháp tập trung lực lượng mở cuộc hành quân đánh lên Phú Thọ. Cùng với các đơn vị bạn, Trung đoàn Sông Lô liên tục quần nhau với địch, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Trong trận Phong Vực dưới sự chỉ huy mưu trí dũng cảm của hai đồng chí Đại đội trưởng (Chu Phương Đới và Huệ), hai đại đội ta đã phục kích diệt gọn một đại đội địch. Trong các trận Bến Then, Thiện Kế, Việt Trì, các đơn vị của Trung đoàn tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, bảo vệ được một địa bàn rộng từ Phú Thọ, Phong Vực, Đồng Bủa đến Phúc Yên, Phủ Lỗ.”

Trích “Lịch sử Sư đoàn 312 (1950 – 2010)”, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2010 (trang 22-23)

hoangthethiendotnet_Lich su F312 (1950-2010)_bia

hoangthethiendotnet_Lich su F312 (1950-2010)_p22-23