Về trang chủ

Lễ trao quân hàm cho cán bộ cấp cao toàn quân ngày 22-12-1958

16/02/2015 , Tập kết ra miền Bắc

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ cấp cao toàn quân trong Lễ trao quân hàm cho cán bộ cấp cao toàn quân tại Phủ Chủ tịch – Hà Nội, ngày 22-12-1958. Khi đó, ông Hoàng Thế Thiện (*) được phong quân hàm Thượng tá.

 

Tag

Video

Chuyên mục

Tag