Về trang chủ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét về Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

06/02/2015 , Thân thế và sự nghiệp

 

 

Trong thư viết tay đề ngày 05-09-2003 gửi Ban liên lạc Ban B.68 Trung ương Đảng và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam để chúc mừng Lễ Tưởng niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức tại Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét về Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện như sau:

“Đồng chí Hoàng Thế Thiện là một cán bộ cao cấp của Đảng, một vị tướng của Quân đội. Đồng chí đã từng đảm nhiệm những chức vụ quan trọng, suốt đời chiến đấu vì sự nghiệp của Đảng, của Dân tộc. Đồng chí có ưu điểm nổi bật là dù ở cương vị nào cũng là tấm gương đoàn kết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng chí, đồng đội tin yêu.”

 

 

Trong thư đề ngày 16-10-2003 gửi Ban Tổ chức Lễ Tưởng niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ (TP.HCM), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét về Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện như sau:

“Chúng ta bày tỏ niềm thương tiếc đồng chí Hoàng Thế Thiện, một cán bộ trung kiên của Đảng và Quân đội, luôn được giao những chức vụ quan trọng ở nhiều chiến trường và đơn vị trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cán bộ và chiến sĩ tin yêu.”

Các bài viết liên quan

Video

Chuyên mục

Tag