Về trang chủ

Thái NguyênMới nhấtCũ nhất

  • Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang), gồm đại biểu các đảng bộ và một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài. Hội nghị nhận định: “Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi…

  Thái Nguyên trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân - 06/03/2015
  Sau Cách mạng Tháng Tám 1945

  • Đại tá, Nhà sử học Lê Hồng Lĩnh – Nguyên Cán bộ nghiên cứu lịch sử, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

   Thành phố Thái Nguyên cách Hà Nội khoảng 80km được coi như là thủ phủ của Việt Bắc.

   Từ tháng 5 năm 1945, khi Giải phóng quân thành lập bằng cách hợp nhất các lực lượng vũ trang cách mạng và Khu Giải phóng Việt Bắc ra đời, tỉnh Thái Nguyên có vị trí hết sức quan trọng. Đây là một trong sáu tỉnh của Khu Giải phóng, là tỉnh bàn đạp của cách mạng từ căn cứ kháng Nhật tiến về miền xuôi và cũng là tỉnh cửa ngõ để thanh niên từ miền xuôi, từ Hà Nội lên “Chiến khu”. Hai từ Chiến khu lúc ấy đang có một sức hút lớn đối với thanh niên học sinh...

    

  Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên trong Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 (1) - 19/08/2016
  Bài viết có liên quan đến Hoàng Thế Thiện

Video

Chuyên mục

Tag