Về trang chủ

Anh Hoàng Thế Thiện với Bộ đội Trường Sơn

14/02/2015 , Kháng chiến chống Mỹ (Tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn)

Trung tướng ĐỒNG SĨ NGUYÊN – nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Tôi biết tên Anh ngay từ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Do mỗi người ở một chiến trường khác nhau nên tôi chưa được làm việc trực tiếp với Anh, chỉ gặp nhau đôi lần ở các hội nghị của Bộ. Chúng tôi chỉ mới biết nhau mà chưa hiểu nhau.

Cuối năm 1970, Quân ủy Trung ương điều Anh vào làm Phó Chính ủy Bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559), tham gia Đảng ủy. Khi đó tôi là Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Anh vào Trường Sơn giữa lúc tuyến chi viện đang phát triển mạnh cả thế và lực. Nhưng phía đối phương cũng đang tăng cường đánh phá quyết liệt không kém. Ở thời điểm này, Bộ Tư lệnh Trường Sơn thường phân công Anh và Phó Tư lệnh Hoàng Kiện ở Sở Chỉ huy Tiền phương phụ trách bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp với quân, dân bạn ở Trung, Hạ Lào tổ chức các chiến dịch tác chiến để tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, mở rộng và bảo vệ vững chắc tuyến hành lang chi viện chiến lược phía Tây, giúp xây dựng cơ sở cách mạng của bạn Lào.

Có lần, trước khi chia tay tôi để ra trận, Anh nói: “Tôi đã từng chiến đấu ở miền Nam. Tôi hiểu thế nào là sự trường tồn của tuyến chi viện”. Anh là cán bộ chỉ huy chiến đấu giỏi, đã có công trong việc tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng và bảo vệ vững chắc tuyến hành lang đường Hồ Chí Minh ở tây Trường Sơn.

Với mưu đồ thể nghiệm “Việt Nam hóa chiến tranh”, trước hết phải cắt đứt vĩnh viễn tuyến chi viện chiến lược từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam và hai nước bạn, để kéo dài chiến tranh, làm yên lòng ngụy quân, ngụy quyền, đầu năm 1971, Mỹ – ngụy và một số nước chư hầu đưa hàng chục vạn quân bao gồm hải, lục, không quân, đặc biệt là lực lượng trực thăng hùng hậu, tiến hành cuộc hành quân Lam Sơn 719 đại quy mô ở cả hai hướng đông và tây Trường Sơn.

Ta mở chiến dịch phản công Đường 9 – Nam Lào. Bộ Chỉ huy chiến dịch phân công cho Bộ Tư lệnh Trường Sơn phụ trách đánh địch ở cánh phía tây. Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã lập Chỉ huy sở Tiền phương đóng ở huyện Sê Pôn trên Đường 9 của bạn Lào do Anh và anh Nguyễn Hòa phụ trách chỉ huy. Lực lượng gồm Sư đoàn 2 của Quân khu 5, Sư đoàn 968, các trung đoàn bộ binh, các trung đoàn cao xạ và lực lượng tác chiến tại chỗ của Đoàn 559. Sau hơn một tháng, ta dồn dập tấn công địch ở cả hai hướng, tiêu diệt và bắt sống hàng vạn tên, đập tan lực lượng trực thăng hùng hậu của chúng. Quân địch hoảng hốt rút lui, tan tác “giấc mơ vàng” hòng cắt đứt vĩnh viễn tuyến chi viện chiến lược của ta. Ta đã lật ngược thành tuyến chi viện chiến lược vĩnh viễn trường tồn và phát triển hùng mạnh, góp phần tạo cơ sở để quân, dân hai miền sớm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Giữa năm 1973, Anh được bổ nhiệm làm Chính ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Bộ đội Trường Sơn thay anh Đặng Tính hy sinh. Thời gian này, Anh và tập thể Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Trường Sơn tập trung mọi tinh lực để nâng cao năng lực mọi mặt của tuyến chi viện đường Hồ Chí Minh, góp phần tạo thời cơ để Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương sớm hạ quyết tâm mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Giữa lúc chúng tôi đang say sưa lo toan phát triển năng lực chi viện đến đỉnh cao, đầu năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định điều Anh vào B2 làm Chính ủy Quân đoàn 4 mới thành lập, chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong buổi chia tay lưu luyến, ai nấy đều hẹn gặp lại nhau ở Sài Gòn…

Suốt cả cuộc đời chiến đấu liên tục, Anh Hoàng Thế Thiện đã khẳng định được mình, chứng minh đầy đủ lập trường, bản lĩnh của một đảng viên, một cán bộ kiên định, có tài năng, đức độ, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ. Anh sống có tình người, thẳng thắn, đoàn kết, rộng lượng, gần gũi quần chúng, liêm khiết.

Với sự tôn kính Anh, tôi xin bày tỏ đôi điều tâm sự về Anh để mãi mãi nhớ Anh.

Đ.S.N

Video

Chuyên mục

Tag