Về trang chủ

Quảng Nam đã có tên đường Hoàng Thế Thiện

12/05/2016 , Tin tức

 

 

Ngày 26-04-2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 204/NQ-HĐND về việc đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn; thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 26-04-2016.

Theo Nghị quyết số 204/NQ-HĐND, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn có 04 đường được đặt tên mới, trong đó có đường mang tên Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện.

Đường Hoàng Thế Thiện tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn là đường nội thị thị trấn, có chiều dài 300m, chiều rộng 11,5m, hạ tầng 100%. Điểm đầu: Đường Nguyễn Duy Hiệu. Điểm cuối: Đường 12 tháng 5.

Trong đợt này, tên đường Trần Cao Vân tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn được điều chỉnh độ dài và đổi tên thành Võ Nguyên Giáp. Thật vinh dự khi đường Hoàng Thế Thiện được nằm gần đường Võ Nguyên Giáp.

Việc đặt tên đường mang tên Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn thể hiện sự trân trọng của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với những cống hiến của ông với Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là với con đường Hồ Chí Minh – đường Trường Sơn huyền thoại đi qua thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.

Gia đình cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện xin trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam./.

 

 

Tag

Các bài viết liên quan

Video

Chuyên mục

Tag