Về trang chủ

Dinh Độc Lập, ngày 30-04-1975

03/05/2016 , Kháng chiến chống Mỹ (Nam tiến lần thứ ba)

 

 

Trang nhật ký do Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (khi đó là Chính ủy đầu tiên – Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4) viết ngày 30-04-1975 tại Dinh Độc lập, Sài Gòn. Ngày trong trang nhật ký ông ghi nhầm thành 1974. Ông tận dụng quyển sổ tay ghi nhật ký năm 1974 để ghi luôn nhật ký năm 1975. Có lẽ vì vậy mà ông ghi nhầm thành năm 1974 trong lúc cảm xúc dâng trào. Đây là hiện vật đang trưng bày tại Bảo tàng Quân đoàn 4 ở Bình Dương.

 

 

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (*) và đồng đội đi trên sân đỗ trực thăng của Dinh Độc Lập, Sài Gòn ngày 30-04-1975.

 

 

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (*) và đồng đội trong Dinh Độc Lập, Sài Gòn ngày 30-04-1975. Tướng Vũ Lăng – Tư lệnh Quân đoàn 3 đứng bìa phải ảnh, Đại tá Tạ Minh Khâm – đứng thứ 2 từ trái sang phải, Tướng Đặng Vũ Hiệp – Chính ủy Quân đoàn 3 đứng thứ 3 từ trái sang phải.

 

 

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (*) và đồng đội trong Dinh Độc Lập, Sài Gòn ngày 30-04-1975. Tướng Vũ Lăng – Tư lệnh Quân đoàn 3 đứng bìa phải ảnh. Tướng Đặng Vũ Hiệp – Chính ủy Quân đoàn 3 đứng thứ 3 từ phải sang trái.

Tag

Video

Chuyên mục

Tag