Về trang chủ

Lệnh số 21-LCT ngày 16-04-1974 của Chủ tịch nước VNDCCH Tôn Đức Thắng về việc thăng quân hàm Thiếu tướng cho Đại tá Hoàng Thế Thiện

14/02/2015 , Tài liệu

Video

Chuyên mục

Tag