Về trang chủ

Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có 2 tuyến đường mang tên 2 vị tướng QĐNDVN

03/06/2016 , Tin tức

Ngày 31-05-2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức ban hành quyết định số 1882/QĐ-UBND về việc đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn; thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trong số 05 tuyến đường được đặt, đổi tên mới tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn có 2 tuyến đường nằm gần nhau mang tên 2 vị tướng Quân đội nhân dân Việt Nam là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện.

Đường Võ Nguyên Giáp là đường trục trung tâm huyện Phước Sơn, có chiều dài 3.000m, chiều rộng 13,5m. Điểm đầu: Đường Nguyễn Duy Hiệu. Điểm cuối: Đường Hồ Chí Minh.

Đường Hoàng Thế Thiện là đường nội thị thị trấn Khâm Đức, có chiều dài 300m, chiều rộng 11,5m, hạ tầng 100%. Điểm đầu: Đường Nguyễn Duy Hiệu. Điểm cuối: Đường 12 tháng 5.

Như vậy, tỉnh Quảng Nam là địa phương thứ hai trên cả nước có tên đường Hoàng Thế Thiện.

 

 

Tag

Các bài viết liên quan

Video

Chuyên mục

Tag