Về trang chủ

Quảng Nam bổ sung tên Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện vào Quỹ Tên đường của tỉnh

28/07/2015 , Tài liệu

Ngày 07-07-2015, tại kỳ họp 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII đã thông qua Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung Quỹ Tên đường tỉnh Quảng Nam gồm 77 tên các danh nhân văn hóa, lịch sử và các địa danh, sự kiện, trong đó có tên Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện.

Các bài viết liên quan

Video

Chuyên mục

Tag