Về trang chủ

Đà Nẵng đã có tên đường Hoàng Thế Thiện

03/01/2017 , Tin tức

 

 

Ngày 08-12-2016, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND về việc đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08-12-2016 và có hiệu lực từ ngày 19-12-2016.
Theo Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND, thành phố Đà Nẵng có 99 đường được đặt, đổi tên mới, trong đó có đường mang tên Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tại quận Cẩm Lệ.
Con đường mang tên Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện nằm trong khu Đô thị Sinh thái Hòa Xuân – Giai đoạn 1A thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, có điểm đầu là đường Nguyễn Mậu Tài (đường mới được đặt tên trong đợt này), điểm cuối là khu dân cư, có chiều dài 800m, chiều rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m.
Việc đặt tên đường mang tên Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tại thành phố Đà Nẵng thể hiện sự trân trọng của chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đối với những cống hiến của ông đối với Tổ quốc Việt Nam.
Gia đình cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện xin trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng./.

 

 

Tag

Các bài viết liên quan

Video

Chuyên mục

Tag