Về trang chủ

Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh An Giang họp thông qua hồ sơ đặt đổi tên đường và công trình công cộng tren địa bàn tỉnh

01/11/2016 , Tin tức

Sáng ngày 13/10/2016, tại Phòng họp số 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh An Giang đã tiến hành cuộc họp xem xét thông qua hồ sơ của các địa phương đề nghị đặt đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang. Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chủ trì. Hội đồng Tư vấn đã thảo luận và bỏ phiếu kín thông qua các hồ sơ đề nghị của từng địa phương, kết quả như sau:
+ Thành phố Châu Đốc có 6 con đường được chọn đặt tên như sau:
Đường số 3 (tên cũ), tên đường mới: THI SÁCH.Đường Sân vận động (tên cũ), tên đường mới: LÊ LAI.Đường Kênh 4 (tên cũ), tên đường mới: LÊ HỒNG PHONG.Kênh Hòa Bình (tên cũ), tên đường mới: MẬU THÂN. Đường số 11 (tên cũ), tên đường mới: LÊ ĐẠI CƯƠNG.Đường Dẫn cầu Cồn Tiên (tên cũ), tên đường mới: DOÃN UẨN.+ Huyện An Phú: Đổi tên Trường THPT An Phú 2 thành tên Trường THPT LƯƠNG THẾ VINH.
+ Đưa 01 danh nhân vào ngân hàng dữ liệu tên đường gồm:
– Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (1922-1995)
+ Đặt tên quảng trường tại Dự án Khu đô thị Golden City An Giang là QUẢNG TRƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG.
+ Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế, đặt đổi tên đường và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh An Giang).
Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Tư vấn, UBND tỉnh sẽ trình hồ sơ qua HĐND tỉnh xem xét và thông qua kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2016 tới đây./.
Trần Văn Đông

Tag

Các bài viết liên quan

Video

Chuyên mục

Tag